Výuka fyziky
Úvodní stránka Výuka fyziky Download Kontakt

  

• Mechanika • Elektřina a magnetismus • Molekulová fyzika a termika • Mechanické kmitání a vlnění • Optika • Fyzika mikrosvěta • Speciální teorie relativity •


Výukové materiály

Výukové materiály představují ucelenou sadu elektronických sešitů určenou pro výuku fyziky na čtyřletém gymnáziu a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Jsou uspořádány tématicky a lze k nim přistupovat pomocí výše zobrazeného menu. Jednotlivé elektronické sešity představují základní podklad pro přípravu na vyučovací hodinu a odpovídají osnovám fyziky gymnázia a svým členěním a hodinovou dotací korespondují s tematickými plány pro fyziku vyššího gymnázia a schválenými učebnicemi pro gymnázia. Koncepce těchto sešitů však současně umožňuje individuální a kreativní přístup pedagoga takovým způsobem, že je lze snadno modifikovat na základě individuálních potřeb.


 

© 2006