Interaktivní výuka fyziky na gymnáziu
Úvodní stránka Výuka fyziky Download Kontakt

  


Interaktivní výuka fyziky na gymnáziu podporovaná nástrojem ACTIVstudio

Projekt je zaměřen na využití interaktivní tabule ACTIVboard ve spojení s projektorem, PC, speciálním softwarem ACTIVstudio ve výuce fyziky na gymnáziu, a to:

  • v rámci běžné výuky v motivační a expoziční fázi jednotlivých vyučovacích hodin prostřednictvím jednak stávajícího softwarového a audiovizuálního vybavení školy a zejména pak využití speciálního softwaru ACTIVstudio. Tento produkt nelze zařadit mezi běžný výukový software. Je určen výhradně pro práci s interaktivní tabulí, neboť obsahuje množství interaktivních nástrojů a obrovskou databázi zdrojových objektů (pozadí, obrázky, mapy…) seřazených dle stupně školy, tematického zaměření apod.

  • v rámci laboratorních cvičení fyziky jako prostředek rozvoje samostatného logického uvažování žáků při interaktivním řešení vybraných fyzikálních problémů úzce souvisejících s každodenní životní zkušeností.

Interaktivní tabule ACTIVboard ve spojení s projektorem, PC, speciálním softwarem ACTIVstudio, popř. dalším výukovým softwarem představuje zcela novou technologii výuky. Její nespornou výhodou je odsunutí samotného počítače do pozadí. Hlavními aktéry výuky zůstávají žáci s učitelem. Oproti výuce v počítačové učebně se totiž vyučující „neschovává“ za počítač, nýbrž učí tak, jak je přirozené, tj. od tabule. Vyučující pracuje s interaktivní tabulí podobně jako s tabulí běžnou. Křída, resp. popisovač je však nahrazen speciálním elektronickým perem s mnoha zajímavými funkcemi.

Ve výuce je pak interaktivní tabule používána v podstatě ve třech základních režimech:

  • běžné ovládání počítače při práci s libovolným výukovým softwarem. Nespornou výhodou této technologie, je fakt, že vyučující neovládá počítač někde v pozadí myší, nýbrž elektronickým perem před tabulí. Obraz je pak promítán projektorem na tutéž tabuli.

  • možnost dopisovat a kreslit elektronickým perem do jiného již zobrazeného obrazu. Vyučující zde má unikátní možnost doplňovat důležité údaje (např. popisky fyzikálních veličin, obrázky a náčrtky, …) do zobrazeného obrazu (neskenovaný obrázek z učebnice, fotografie, zastavená videosekvence, atd.)

  • funkce elektronického sešitu.


 

© 2006