Realizace
 


Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky


  

Jméno a kontakt na pracovníka odpovědného za projekt:

  •  Mgr. Petr Janeček

předseda předmětové komise matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie, vyučující matematiky a fyziky

Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov

tel.: 582 344 060, kl. 109

E-mail: p.janecek@gjwprostejov.cz

Funkce pracovníka v rámci projektu: koordinátor celého projektu, podílející se na tvorbě části výukových modelů v rámci projektu a současně osoba podílející se na ověření přenositelnosti celého projektu na jiný školský subjekt obdobného typu.

 

Jména a kontakty na další pracovníky, kteří se podílejí na projektu:

  •  Mgr. Luděk Škvařil

vyučující matematiky a fyziky na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov

tel.: 582 344 060, kl. 109

E-mail: l.skvaril@gjwprostejov.cz

Funkce pracovníka v rámci projektu: spolupracovník podílející se na tvorbě části výukových modelů v rámci projektu.

 

  •  Mgr. Iveta Krahulcová

vyučující matematiky a fyziky na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov

tel.: 582 344 060, kl. 109

E-mail: i.krahulcova@gjwprostejov.cz

Funkce pracovníka v rámci projektu: spolupracovník podílející se na tvorbě části výukových modelů v rámci projektu.

  


Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky


Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

(: 582 344 060, 582 345 583  fax: 582 346 657  *:  p.janecek@gjwprostejov.cz

© 2003 - 2004