MathCad
 


Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky

Algebra Grafy funkcí Komplexní čísla Fyzikální aplikace


  

Stručná charakteristika produktu

    Počítačový program MathCad je v oblasti výuky matematiky špičkou mezi softwarovými produkty. Tento produkt umožňuje komplexní řešení dané matematické úlohy, tj. její řešení obecné (symbolické), číselné (numerické) a grafické. Uvedený software je ucelený nástroj pro efektivní řešení matematických a fyzikálních problémů, který s uživatelem spolupracuje prostřednictvím vstřícného uživatelského rozhraní, umožňujícího zápis na monitor obrazovky v podstatě totožný se zápisem studenta na papír nebo tabuli. MathCad je využíván po celém světě obrovským množstvím inženýrů, vědců a studentů v matematice a širokém spektru technických oborů.

Kontaktní firma

Icomputing.cz - distribuce Mathsoft

The Software Factory s.r.o.

E-mail: michal.schoralek@mscc.cz

Ceny produktu MathCad 11

Počet uživatelů Nákupní cena
Licence na učebnu (do 25 počítačů) 24.300,- Kč
Licence na školu (do 500 počítačů) 48.600,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Forma dodávky je síťová verze MathCad 11 pro MS Windows, licence je kontrolována přes servis FlexLM. Licence jsou určeny pro potřeby výuky.

Demoverze

Demoverze je dostupná po registraci zde .

  


Algebra Grafy funkcí Komplexní čísla Fyzikální aplikace

Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky


Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

(: 582 344 060, 582 345 583  fax: 582 346 657  *:  p.janecek@gjwprostejov.cz

© 2003 - 2004