Interactive Physics
 


Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky

Kinematika Dynamika Tuhé těleso Kmitání Vlnění Elektrické pole Magnetické pole Astronomie


  

Stručná charakteristika produktu

    Počítačový program Interactive Physics umožňuje interaktivní řešení fyzikálních problémů a provádění fyzikálních experimentů bez využití jediné reálné pomůcky. Vše je řešeno jako vkládání jednotlivých objektů (těleso, působiště, směr a velikost síly, pružina, kladka, …) na pracovní plochu počítače a jejich vzájemné propojování. Samozřejmostí je i potřebná fyzikální nástavba, tj. zobrazovaní vektorů, časových průběhů, grafů, číselných hodnot, atd. Projekt si v žádném případě neklade za cíl potlačení reálného fyzikálního experimentu, nýbrž doplnění a zpestření výuky mimo jiné v těch oblastech, kde je často provedení reálného experimentu komplikované.

Kontaktní firma

MSC.Software s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno

Czech Republic

Tel: +420 545 176 106

Fax: +420 545 176 107

E-mail: erika.hnizdilova@mscsoftware.com

Ceny produktu Interactive Physics 2004

Počet uživatelů Nákupní cena Upgrade
1 249,- € 119,- €
5 695,- € 298,- €
10 995,- € 398,- €
20 1.495,- € 598,- €
30 1.995,- € 798,- €
50 2.995,- € 1.198,- €

Ceny jsou uvedeny v eurech. Platbu je třeba provést v této měně. Dle našich zkušeností je to možné provést bez jakýchkoliv problémů z běžného účtu vedeného v Kč.

Demoverze

Demoverze programu má následující omezení:

  •  lze v ní spouštět pouze modely k ní přiložené.
  •  vlastnoručně vytvořené modely nelze uložit.
  •  nelze exportovat videosekvence ve formátu *.avi.

Demoverzi lze nainstalovat zde.

  


Kinematika Dynamika Tuhé těleso Kmitání Vlnění Elektrické pole Magnetické pole Astronomie

Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky


Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

(: 582 344 060, 582 345 583  fax: 582 346 657  *:  p.janecek@gjwprostejov.cz

© 2003 - 2004