Interaktivní výuka matematiky a fyziky na gymnáziu podporovaná programy Interactive Physics a MathCad
 


Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky


  

Na základě „Metodiky pilotních projektů v rámci I. Etapy realizace SIPVZ“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod čj. 13 256/2003-28 realizovala naše škola projekt:

Interaktivní výuka fyziky a matematiky na gymnáziu podporovaná programy Interactive Physics a MathCad.

Cílem projektu je zefektivnění a modernizace výuky fyziky a matematiky na gymnáziu. Tento informační materiál si klade za cíl seznámit zájemce s výsledky tohoto projektu a poskytnout zdarma veškeré modely, které byly v rámci tohoto projektu vytvořeny.

  


Úvodní stránka Podrobný popis Realizace Interactive Physics MathCad Download Objednávky


Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3

(: 582 344 060, 582 345 583  fax: 582 346 657  *:  p.janecek@gjwprostejov.cz

© 2003 - 2004